Όσοι μαθητές Α και Β Λυκείου συμμετάσχουν στην ημερίδα,θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ΔΩΡΕΑΝ το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων HORIZON

Leave a comment