Σχολική Μελέτη Δημοτικού Γυμνασίου

Με τη Σχολική Μελέτη για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο εξασφαλίζουμε ένα ήρεμο, εμπνευσμένο μαθησιακό περιβάλλον ώστε να ενισχύεται η οργανωτικότητα και η υπευθυνότητα των παιδιών.
Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και η επίβλεψη γίνεται πάντα από έμπειρους δασκάλους / καθηγητές, που γνωρίζουν την ύλη των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου καθώς και τον τρόπο καθοδήγησης των παιδιών και επίλυσης των αποριών τους.
Τα παιδιά αποκτούν σιγουριά στο διάβασμα των μαθημάτων τους, γίνονται αποδοτικότερα και το κυριότερο είναι πιο χαρούμενα καθώς αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους.
Η μελέτη των μαθημάτων της επόμενης μέρας είναι μια διαδικασία που απαιτεί συγκέντρωση και οργάνωση, ώστε να γίνει καλή κατανόηση και αφομοίωση της σχολικής ύλης. Πολλοί μαθητές μπορούν και μελετούν αυτόνομα με επιτυχία, χωρίς την ανάγκη καθοδήγησης και εποπτείας από κάποιον ενήλικα. Δεν είναι όμως για όλα εύκολο.  Τα μικρά παιδιά χρειάζονται ούτως ή άλλως αρχικά έναν ενήλικα να τα καθοδηγήσει και να τα υποστηρίξει μέχρι να μπορέσουν να πετύχουν το επιθυμητό επίπεδο αυτονομίας. Αλλά ακόμα και μεγαλύτερα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να διαβάσουν μόνα τους, είτε λόγω μαθησιακών δυσκολιών, είτε επειδή δεν μπόρεσαν να μάθουν σε μικρότερη ηλικία το πώς να οργανώνουν το χώρο, το χρόνο τους και την ύλη που έχουν να μελετήσουν.

Η μελέτη των μαθημάτων της επόμενης μέρας είναι μια διαδικασία που απαιτεί συγκέντρωση και οργάνωση, ώστε να γίνει καλή κατανόηση και αφομοίωση της σχολικής ύλης. Πολλοί μαθητές μπορούν και μελετούν αυτόνομα με επιτυχία, χωρίς την ανάγκη καθοδήγησης και εποπτείας από κάποιον ενήλικα. Δεν είναι όμως για όλα εύκολο.

Τα μικρά παιδιά χρειάζονται ούτως ή άλλως αρχικά έναν ενήλικα να τα καθοδηγήσει και να τα υποστηρίξει μέχρι να μπορέσουν να πετύχουν το επιθυμητό επίπεδο αυτονομίας. Αλλά ακόμα και μεγαλύτερα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να διαβάσουν μόνα τους, είτε λόγω μαθησιακών δυσκολιών, είτε επειδή δεν μπόρεσαν να μάθουν σε μικρότερη ηλικία το πώς να οργανώνουν το χώρο, το χρόνο τους και την ύλη που έχουν να μελετήσουν.

H Σχολική Μελέτη στο Όραμα Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου στην καθημερινή τους μελέτη και προετοιμασία για το σχολείο.

Οι μαθητές:

 • Έρχονται καθημερινά μετά το σχολείο και διαβάζουν όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας με την επίβλεψη έμπειρου διδακτικού προσωπικού
 • Ετοιμάζουν όλες τις γραπτές και προφορικές εργασίες τους και ελέγχονται γι’ αυτές
 • Κάνουν καθημερινές επαναλήψεις, κυρίως στα μαθηματικά και τη γραμματική και καλύπτουν συστηματικά τα κενά τους
 • Προετοιμάζουν έγκαιρα τα τεστ, τόσο τα καθημερινά, τα τριμηνιαία όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του Ιουνίου, κάνοντας επιπλέον –δωρεάν ώρες
 • Μελετούν τις ξένες γλώσσες του σχολείου
 • Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μαθησιακές δυσκολίες, που τα ταλαιπωρούν και εμποδίζουν την πρόοδό τους

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

Με τη φόρμα επικοινωνίας καθώς και με το τετράδιο συνεργασίας, o παιδαγωγός είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς και τους ενημερώνει για την πρόοδο αλλά και για τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο μαθητής.
Η σχολική μελέτη, η προετοιμασία δηλαδή των σχολικών μαθημάτων της επόμενης μέρας, γίνετε σε μικρές ομάδες. Ο καθηγητής δίνει έμφαση στα εξής σημεία:

 • Αυτονομία και αυτοπεποίθηση των παιδιών
 • Διαχείριση χρόνου, όγκου & βαρύτητας της δουλειάς για το σπίτι
 • Συγκέντρωση
 • Αυτοαξιολόγηση
 • Αντιμετώπιση σύγχυσης / επίλυση αποριών των παιδιών
 • Εντοπισμός, αξιολόγηση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

Ο καθηγητής είναι πρότυπο για τους μαθητές του είναι ένας εξαιρετικός εκπαιδευτικός, επικοινωνιακός, προσιτός, αλλά και αυστηρός στην τήρηση του πλάνου μελέτης.

Στο Όραμα Παιδείας αναλαμβάνουμε την ευθύνη απέναντι στην οικογένεια, να επιστρέψουμε το παιδί στο σπίτι, καλά διαβασμένο και προετοιμασμένο για την επόμενη μέρα στο σχολείο.