Φροντιστήριο

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΟΡΑΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ έχει ως ύψιστη προτεραιότητά του την παροχή γνώσεων και πολύπλευρης καλλιέργειας των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρέχουμε ένα φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης με τεχνολογικά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας, εμπνέοντας στους μαθητές μας το αίσθημα της οικογενειακής ασφάλειας.

Αναζητούμε διαρκώς καινοτόμα παιδαγωγικά συστήματα, συγγράφουμε πρωτοποριακά βιβλία, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης, προσφέρουμε παιδεία υψηλού επιπέδου. Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες των μαθητών μας και να αναπτύξουμε την προσωπικότητά τους με τη σταδιακή βήμα βήμα κατάκτηση των εκπαιδευτικών στόχων τους.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο με τη σχολική μελέτη, όπου μαθαίνουν να διαβάζουν σωστά και μεθοδικά, μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και τις ενδοσχολικές εξετάσεις του Λυκείου. Μέσω της διδασκαλίας της συνεργατικότητας, της υπευθυνότητας και της συνέπειας τους προετοιμάζουμε για να ζήσουν σε έναν αυριανό κόσμο, πολύ διαφορετικό από αυτόν των μαθητικών τους χρόνων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η ιδανική επιλογή

Χρήσιμες Εφαρμογές για Γονείς και Μαθητές

Συνεργαζόμαστε με όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς προκειμένου να σας ενημερώσουμε άμεσα για εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν γονείς και μαθητές.