BRAINOBRAIN

Το όραμα του Brainobrain είναι να δημιουργήσει τους ηγέτες του μέλλοντος!

Τα παιδιά θα ανακαλύψουν και θα εξοικειωθούν με τις δυνατότητες, τις δεξιότητες και τις προοπτικές τους και θα μάθουν πώς θα τα χρησιμοποιούν για να πετύχουν αυτό που επιθυμούν στη ζωή τους.

Το Brainobrain εστιάζει στο «ΠΩΣ» και όχι στο «ΓΙΑΤΙ». Για να επιτευχθεί αυτή η ιδιότητα στα παιδιά χρειάζεται χρόνο, αλλά ότι μάθουν θα τους ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή, κάνοντάς τους πολύ πιο αποτελεσματικούς στην καθημερινότητά τους.

Συνήθως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο το 10% του μυαλού τους και με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Brainobrain τα παιδιά θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το 15%. Αυτό σημαίνει πως θα έχουν κατά 50% πιο ανεπτυγμένο εγκέφαλο από το μέσο όρο. Πιστεύουμε πως ο συνδυασμός του Άβακα, των τεχνικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και της Οπτικής, Ακουστικής και Κιναισθητικής μεθόδου βγάζει τον καλύτερο εαυτό των παιδιών, τα οποία είναι το Α και το Ω για το μέλλον ολόκληρου του κόσμου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Νοητική Αριθμητική με άβακα
 • Διεθνές NLP πρόγραμμα
 • Ανάλυση προσωπικότητας
 • Συζητήσεις σε groups και role plays
 • Καλές συνήθειες
 • Δεξιότητες λεξιλογίου και προφοράς
 • Δεξιότητες παρακολούθησης και αυτοσυγκέντρωσης
 • Γρήγορη και δυνατή μνήμη
 • Σύστημα θετικών πιστεύω
 • Ηγετικές δεξιότητες
 • Δημιουργία-προσαρμογή στάσης
 • Εκγύμναση εγκεφάλου
 • Δημιουργική τέχνη και γράψιμο ιστοριών
 • και πολλά άλλα..

Γιατί BRAINOBRAIN;

Διεθνές concept
Παγκόσμια εξελιγμένο πρόγραμμα φιλικό για τα παιδιά
Αυστηρές πολιτικές ποιότητας
Πιστοποιημένοι, εκπαιδευμένοι και αφοσιωμένοι καθηγητές
Εκτίμηση ποιότητας μέσα από τοπικούς, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς
Επιπλέον εκπαίδευση neurolinquistic programming (NLP)

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Μαθαίνοντας με τον Άβακα

Το πρόγραμμα Brainobrain χρησιμοποιεί την εξελιγμένη μορφή του Άβακα ως διαδραστικό εργαλείο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και των δεξιοτήτων των παιδιών.

Τα παιδιά μαθαίνουν να κάνουν διάφορες μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, κλπ) καθώς και συνδυασμό αυτών, χρησιμοποιώντας αρχικά τον άβακα. Στην συνέχεια, μαθαίνουν να κάνουν τις πράξεις αυτές, με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια, ΧΩΡΙΣ την χρήση άβακα, αλλά νοερά, και χωρίς την χρήση υπολογιστή.

Χρησιμοποιούμε αριθμητικές μεθόδους για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα του εγκεφάλου στα παιδιά, συνδυάζοντας τες με διάφορες άλλες δραστηριότητες, μέσα από διαφορετικά μοντέλα μάθησης. Αυτός ο συνδυασμός βοηθά στη μάθηση, στην κατανόηση αλλά και στη διασκέδαση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο Άβακας με τη σειρά του βοηθά στην ενεργοποίηση της μνήμης, της δημιουργικότητας και της συγκέντρωσης γρηγορότερα και ευκολότερα.

Η Οπτική, Ακουστική και Κιναισθητική Μέθοδος (VAK)

Εξετάζοντας τις μεθόδους μάθησης, διαπιστώνεται ότι ορισμένα παιδιά μαθαίνουν ταχύτερα, ενώ λαμβάνουν πληροφορίες οπτικά, άλλα με ακρόαση και άλλα μέσω αγγίγματος/κίνησης. Υπάρχει ατομική προτίμηση των παιδιών για αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης παρ’ολα αυτά, η πιο πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι αν τα παιδιά λάβουν ταυτόχρονα και απομνημονεύσουν τις πληροφορίες που προέρχονται από τα οπτικά, ακουστικά και την κινητικά νευρικά κυκλώματα / αισθήσεις, στον εγκέφαλο, η εκμάθηση και η απομνημόνευσή τους είναι μεγαλύτερη και ταχύτερη, διότι πρόκειται για μεταφορά πληροφοριών από το αριστερό προς το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου και συνολική εγκεφαλική δραστηριότητα.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο, συνδυάζοντας τη μεθοδολογία VAK, το εργαλείο του Άβακα και την νοερή αριθμητική, το πρόγραμμα Brainobrain αναπτύσσει και προωθεί όλη την ικανότητα του εγκεφάλου να συντονίζει το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο στα παιδιά.

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP)

Ο NLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός) είναι η μελέτη της διαδικασίας σκέψης. Αυξάνοντας την συνειδητοποίηση των λέξεων μας για την δημιουργία σκέψεων, βοηθούμαστε σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση της προσωπικότητας, της συμπεριφοράς, των δραστηριοτήτων και των στόχων μας. Για τα παιδιά αυτή η συνειδητοποίηση οδηγεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, αυτοπεποίθησης, σοφίας, διαχείρισης των πόρων (χρόνος, χώρος, συνθήκες) για την επιτυχή επίτευξη των υψηλότερων στόχων ζωής.