ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Πρόγραμμα Σπουδών & Δίδακτρα

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Windows 10,Office 2016

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ
ΩΡΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (€)
Word-Excel-Internet 4 25 200
Windows-Word-Excel-Internet-Power Point-Access- 4 50 400