ΑΓΓΛΙΚΑ: Πρόγραμμα Σπουδών & Δίδακτρα

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΤΑΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΕΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (€) ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (€)
JUMP Α 3 8 400 50
JUMP B 3 8 400 50
POWER UP 3 9 630 70
SUPER HERO 4 9 900 100
ROCKET 6 9 1170 130
SUPREMACY 6 9 1350 150