ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Πρόγραμμα Σπουδών & Δίδακτρα

140€ / ΜΗΝΑ
Μαθηματικά 3
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Σύνολο Ωρών 7
170€ / ΜΗΝΑ
Μαθηματικά 3
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Φυσική 1
Χημεία 1
Σύνολο Ωρών 9
170€ / ΜΗΝΑ
Μαθηματικά 3
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Φυσική 1
Χημεία 1
Σύνολο Ωρών 9