Μαθητές που προετοιμάζονται για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια: Πρόγραμμα Σπουδών & Δίδακτρα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
140€ / ΜΗΝΑ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2
Σύνολο Ωρών 4