Γ΄ Γενικού Λυκείου: Πρόγραμμα Σπουδών & Δίδακτρα

300€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
Αρχαία 5
Ιστορία 3
Κοινωνιολογία 2
Σύνολο Ωρών 13
370€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Μαθηματικά 5
Σύνολο Ωρών 16
330€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 3
Σύνολο Ωρών 14
330€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 5
ΑΕΠΠ 3
ΑΟΘ 3
Σύνολο Ωρών 14