Β΄ Λυκείου: Πρόγραμμα Σπουδών & Δίδακτρα

Χειμερινά Τμήματα

220€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Αρχαία  Β’ & Γ’ Λυκείου 5
Ιστορία Γ’ Λυκείου 1
Λατινικά Γ’ Λυκείου 1
Σύνολο Ωρών 9
220€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προσαν. Β’ & Γ’ Λυκείου 2+1
Φυσική Προσαν. Β’ & Γ’ Λυκείου 2+1
Χημεία Β’ & Γ’ Λυκείου 2
Σύνολο Ωρών 12
220€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Φυσική Προσαν. Β’ & Γ’ Λυκείου 3
Χημεία Β’ & Γ’ Λυκείου 2
Βιολογία Γ’ Λυκείου 1
Σύνολο Ωρών 10
250€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προσαν. Β’ & Γ’ Λυκείου 2+1
Φυσική Προσαν. Β’ & Γ’ Λυκείου 2+1
Χημεία Β’ & Γ’ Λυκείου 2
Βιολογία Γ’ Λυκείου 1
Σύνολο Ωρών 13
220€ / ΜΗΝΑ
Νοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προσαν. Β’ & Γ’ Λυκείου 2+1
ΑΕΠΠ Γ΄ Λυκείου 1
ΑΟΘ  Γ΄ Λυκείου 1
Σύνολο Ωρών 9

Θερινά Τμήματα

170€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Αρχαία 5
Σύνολο Ωρών 7
170€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Χημεία 1
Σύνολο Ωρών 7
150€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά 3
Σύνολο Ωρών 5