Απόφοιτοι Λυκείων που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις: Πρόγραμμα Σπουδών & Δίδακτρα

Γ΄ Γενικού Λυκείου

300€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
Αρχαία 5
Ιστορία 3
Κοινωνιολογία 2
Σύνολο Ωρών 13
330€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 3
Σύνολο Ωρών 14
370€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Μαθηματικά 5
Σύνολο Ωρών 16
330€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 5
ΑΕΠΠ 3
ΑΟΘ 3
Σύνολο Ωρών 14

Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

(Βασικό Πρόγραμμα)
165€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 3
Σύνολο Ωρών 6
(Βασικό Πρόγραμμα + Μαθήματα Ειδικότητας)
250€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 3
1ο Μάθημα Ειδικότητας 2
2ο Μάθημα Ειδικότητας 2
Σύνολο Ωρών 10