Α΄ Λυκείου: Πρόγραμμα Σπουδών & Δίδακτρα

Χειμερινά Τμήματα

180€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 3
Φυσική 2
Xημεία 2
Αρχαία 2
Γεωμετρία 1
Σύνολο Ωρών 12

Θερινά Τμήματα

(Βασικό Πρόγραμμα + Μαθήματα Ειδικότητας)
150€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Αρχαία 2
Σύνολο Ωρών 8