Α΄, Β΄ & Γ΄ ΕΠΑ.Λ.: Πρόγραμμα Σπουδών & Δίδακτρα

(Βασικό Πρόγραμμα)
165€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 3
Σύνολο Ωρών 6
(Βασικό Πρόγραμμα + Μαθήματα Ειδικότητας)
250€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 3
1ο Μάθημα Ειδικότητας 1
2ο Μάθημα Ειδικότητας 1
Σύνολο Ωρών 8
100€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Σύνολο Ωρών 4
(Βασικό Πρόγραμμα)
100€ / ΜΗΝΑ
Νεοελλ.Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Σύνολο Ωρών 4