Πληροφορική

Πιστοποίηση πληροφορικής ΑΜΕΣΑ και ΕΥΚΟΛΑ

Σε Κορυδαλλό & Νίκαια

Basic Pack

WORD, EXCEL, INTERNET

25 ώρες, 2 φορές x 2 ώρες / Εβδομάδα

200€

Full Pack

WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET, POWER POINT, ACCESS

50 ώρες, 2 φορές x 2 ώρες / Εβδομάδα

400€

Το πακέτο προσφοράς περιλαμβάνει:

> Διδακτικές ώρες με καθηγητή

> Σημειώσεις

> Απεριόριστες ώρες εξάσκησης σε υπολογιστή

> Το κόστος των εξετάσεων

> Την έκδοση του πιστοποιητικού